0976.964.688
\\\\\ ()
 
Kinh nghiệm: năm
Vị trí công tác:
Đã tư vấn: 0 khách hàng
Lĩnh vực:
Bùi Việt Dũng (Tp.Hải Phòng)
 
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí công tác: Chuyên viên VKS
Đã tư vấn: 0 khách hàng
Lĩnh vực: Hôn nhân gia đình;Tố tụng, tranh tụng;Các việc dân sự;Luật hình s...
Cao Đắc Nhật (Hà Nội)
Công ty Luật số 5 Quốc Gia
Kinh nghiệm: 0 năm
Vị trí công tác:
Đã tư vấn: 0 khách hàng
Lĩnh vực:
 
Kinh nghiệm: năm
Vị trí công tác:
Đã tư vấn: 0 khách hàng
Lĩnh vực:
Đàm Thị Huyền (Hà Nội)
 
Kinh nghiệm: 6 năm
Vị trí công tác:
Đã tư vấn: 0 khách hàng
Lĩnh vực: Các giao dịch dân sự khác (ủy quyền);Doanh nghiệp;Hôn nhân gia đì...
 
Kinh nghiệm: năm
Vị trí công tác:
Đã tư vấn: 0 khách hàng
Lĩnh vực:
 
Kinh nghiệm: năm
Vị trí công tác:
Đã tư vấn: 0 khách hàng
Lĩnh vực:
Hoàng Thị Hồng (Thanh Hoá)
 
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí công tác:
Đã tư vấn: 0 khách hàng
Lĩnh vực: Nhà, đất, căn hộ, tài sản hình thành trong tương lai, quyền tài s...
Lê thị Phương (Vĩnh Phúc)
Văn phòng công chứng Bình Xuyên
Kinh nghiệm: 0 năm
Vị trí công tác:
Đã tư vấn: 0 khách hàng
Lĩnh vực:
Mai Trọng Cường (Thanh Hoá)
 
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí công tác:
Đã tư vấn: 0 khách hàng
Lĩnh vực: Nhà, đất, căn hộ, tài sản hình thành trong tương lai, quyền tài s...
Văn phòng công chứng Bình Xuyên (khu phố I, thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc,Vĩnh Phúc)
Nhà, đất, căn hộ, tài sản hình thành trong tương lai, quyền tài sản;Ô tô, xe máy, các loại máy móc;Giao dịch về Cổ phần, cổ phiếu, tiền, giấy tờ có giá;Các giao dịch dân sự khác (ủy quyền);Dịch thuật, sao y bản chính, chứng nhận chữ ký
02113597373
Văn phòng công chứng Bình Xuyên (Khu phố I, Thị trấn Hương Canh, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc,Vĩnh Phúc)
Nhà, đất, căn hộ, tài sản hình thành trong tương lai, quyền tài sản;Ô tô, xe máy, các loại máy móc;Giao dịch về Cổ phần, cổ phiếu, tiền, giấy tờ có giá;Các giao dịch dân sự khác (ủy quyền);Dịch thuật, sao y bản chính, chứng nhận chữ ký
02113597373
Công ty Luật số 5 Quốc Gia (Số 09 Nguyễn Đình Chiểu, Hai Bà Trưng, Hà Nội,Hà Nội)
Nhà, đất, căn hộ, tài sản hình thành trong tương lai, quyền tài sản;Ô tô, xe máy, các loại máy móc;Giao dịch về Cổ phần, cổ phiếu, tiền, giấy tờ có giá;Các giao dịch dân sự khác (ủy quyền);Dịch thuật, sao y bản chính, chứng nhận chữ ký;Thừa phát lại;Lao động, TBXH;Doanh nghiệp;Hôn nhân gia đình;Lao động;Sở hữu trí tuệ;Đầu tư;Tố tụng, tranh tụng;Các việc dân sự;Luật hình sự;Luật hành chính
04- 37622620
© Copyright 2015 by SAN PHAP LY