0976.964.688

Hồ sơ chuyên gia

 2009: Cử nhân Đại học Luật Hà Nội.

2009 - 2014: Chuyên viên tư vấn Công ty Luật TNHH Việt An

Lĩnh vực tư vấn:

- Tư vấn đầu tư: tư vấn thành lập doanh nghiệp có vốn nước ngoài, điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

- Tư vấn đăng ký kinh doanh: tư vấn thành lập doanh nghiệp trong nước, thay đổi đăng ký kinh doanh, chuyển đổi, tạm ngừng, giải thể.

- Tư vấn các giấy phép:

+ Giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài; Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam; Cấp visa, thẻ tạm trú cho người nước ngoài; 

+ Tư vấn cấp, đổi, thu hồi giấy phép lữ hành quốc tế; Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh lữ hành nội địa.

+ Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

- Tư vấn hôn nhân - gia đình;

- Tư vấn dân sự;

- Tư vấn pháp luật lao động;

- Tư vấn đất đai...

12/2014: Luật sư Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội

2015 - nay: Cán bộ pháp chế doanh nghiệp

Sản phẩm đang tư vấn

Các giao dịch dân sự khác (ủy quyền);Doanh nghiệp;Hôn nhân gia đình;Lao động;Đầu tư;Các việc dân sự

 6 năm kinh nghiệm

 0 khách đã tư vấn

 Hà Nội

Thông tin kết nối

© Copyright 2015 by SAN PHAP LY