0976.964.688
Công ty Luật số 5 Quốc Gia (Số 09 Nguyễn Đình Chiểu, Hai Bà Trưng, Hà Nội)
Nhà, đất, căn hộ, tài sản hình thành trong tương lai, quyền tài sản;Ô tô, xe máy, các loại máy móc;Giao dịch về Cổ phần, cổ phiếu, tiền, giấy tờ có giá;Các giao dịch dân sự khác (ủy quyền);Dịch thuật, sao y bản chính, chứng nhận chữ ký;Thừa phát lại;Lao động, TBXH;Doanh nghiệp;Hôn nhân gia đình;Lao động;Sở hữu trí tuệ;Đầu tư;Tố tụng, tranh tụng;Các việc dân sự;Luật hình sự;Luật hành chính
04- 37622620
Văn phòng công chứng Bình Xuyên (Khu phố I, Thị trấn Hương Canh, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc)
Nhà, đất, căn hộ, tài sản hình thành trong tương lai, quyền tài sản;Ô tô, xe máy, các loại máy móc;Giao dịch về Cổ phần, cổ phiếu, tiền, giấy tờ có giá;Các giao dịch dân sự khác (ủy quyền);Dịch thuật, sao y bản chính, chứng nhận chữ ký
02113597373
Văn phòng công chứng Bình Xuyên (khu phố I, thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc)
Nhà, đất, căn hộ, tài sản hình thành trong tương lai, quyền tài sản;Ô tô, xe máy, các loại máy móc;Giao dịch về Cổ phần, cổ phiếu, tiền, giấy tờ có giá;Các giao dịch dân sự khác (ủy quyền);Dịch thuật, sao y bản chính, chứng nhận chữ ký
02113597373
Văn phòng công chứng Đất Cảng (28 Hai Bà Trưng, phường An Biên)
Nhà, đất, căn hộ, tài sản hình thành trong tương lai, quyền tài sản;Ô tô, xe máy, các loại máy móc;Giao dịch về Cổ phần, cổ phiếu, tiền, giấy tờ có giá;Các giao dịch dân sự khác (ủy quyền);Dịch thuật, sao y bản chính, chứng nhận chữ ký
031 3787 097
Văn phòng công chứng Nguyễn Tú (90A Lý Thường Kiệt)
Nhà, đất, căn hộ, tài sản hình thành trong tương lai, quyền tài sản;Ô tô, xe máy, các loại máy móc;Giao dịch về Cổ phần, cổ phiếu, tiền, giấy tờ có giá;Các giao dịch dân sự khác (ủy quyền);Dịch thuật, sao y bản chính, chứng nhận chữ ký
0976964688
© Copyright 2015 by SAN PHAP LY