0976.964.688

Dùng cho trường hợp đồng chủ sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất muốn chia tách ra làm hai, ba thửa đất khác nhau.

Mẫu Khai nhận di sản thừa kế theo di chúc

Mẫu văn bản Thỏa thuận mang thai hộ vì mục đích nhân đạo

Nghị định 99/2015 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở 2014

Căn cứ pháp lý và thủ tục - Chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê
Văn phòng công chứng Bình Xuyên
(Vĩnh Phúc,Bình Xuyên)
Văn phòng công chứng Bình Xuyên
(Vĩnh Phúc,Quận/huyện)
Công ty Luật số 5 Quốc Gia
(Hà Nội,Hai Bà Trưng)
Văn phòng công chứng Đất Cảng
(Tp.Hải Phòng,Lê Chân)
Văn phòng công chứng Nguyễn Tú
(Hà Nội,Hoàn Kiếm)
© Copyright 2015 by SAN PHAP LY